pondělí 30. dubna 2012

Interview – Zac Crockett


Po  nestoudně dlouhé době jsem se dostal k uveřejnění rozhovoru, který jsem anoncoval již dávno – ještě se štítkem „brzy zde“. Pracovní vytíženost je zde mou omluvou-výmluvou. Díky Igoru Kubíčkovi za překlad.


Interview - Czech

Co tě zajímá na komiksu, proč se věnuješ právě tomuto médiu?

Už jako malý kluk jsem jsem miloval komiksy a animáky. Vyrůstal jsem v 80. letech a zbožňoval akční a dobrodružné věci typu G.I.Joe a The Real Ghostbusters. Stejně tak ale i Disneyovky jako Kačeří příběhy nebo Gumídky. Jsem přesvědčen, že právě tyto příběhy navržené v Americe a animované v Japonsku měly obrovský vliv na moji práci. Vždycky jsem chtěl vytvořit takový živoucí a pestrý svět, jaký jsem vídal v animácích v dětství, a tak nějak jsem cítil, že komiks bude tou nejlepší cestou jak toho dosáhnout. Je to vzrušující pocit vytvářet vlastní světy a pak sledovat, jak rostou.

Líbí se mi, že Opey je free, pokud si jej budu chtít přečíst v tištěné podobě, kde jej můžu zakoupit? 

Soubor prvních tři vydání Opey the warhead jsem publikoval na vlastní náklady. Obsahuje navíc třístránkovou povídku, která se zatím nikde jinde neobjevila. Dá se koupit tady.  Chystám se vydat další soubor jakmile dokončím páté vydání.

Co Tě vedlo k uveřejnění a umístění svého díla na web? Je za tím nějaký postoj či je to způsob jak umožnit širšímu publiku číst Tvé dílo?

Chtěl jsem vyprávět příběh, který by se nedal jednoduše zařadit do nějakého žánru s jasně definovanou skupinou čtenářů. Internet umožňuje vznikat takovým příběhům, které by jinak, hlavně díky nakladatelům, vůbec nespatřily světlo světa. Udělat z Opey the Warhead webový komiks, mi splnilo mé přání vyprávět příběh tak, jak chci já, aniž bych se musel obávat toho, že ho nakladatel sestřelí.

Když jsem viděl Opey the Warhead byl jsem jím nadšen. Musím uznat, že kreslit umíš velice dobře. Zajímalo by mne, jestli jsi navštěvoval uměleckou školu nebo jsi samouk? Zabýval jsi se anatomií a dalšími klasickými kresebnými náměty? Jak postupuješ při kresbě postav – všechno z hlavy nebo používáš reference, například fotografie?

Ano, studoval jsem komiks a anatomii, ale studium jsem nakonec nedokončil. Na univerzitě jsem navštěvoval kurz Franka Stacka, jednoho z prvních amerických undergroundových kreslířů. Právě v jeho hodinách jsem se naučil jak zacházet s tuší (ink). Frankův vliv na mě byl obrovský a já jsem mu za to velmi zavázán. Právě díky Franku Stackovi ve svých komiksech používám tolik šrafování.
Opey the Warhead poprvé spatřil světlo světa právě v kurzu komiksového stripu Franka Stacka. Nakreslil jsem několik jeho malých obrázků jako součást úkolu do školy. Když jsem studoval na University of Missoury- Columbia, navštěvoval jsem i kurzy anatomie. Byl to fascinující předmět už z toho důvodu, že je to základní měřítko pro kresbu postav. Obvykle si udělám lehký náčrt postavy před tím, než přistoupím k práci s detaily a šrafování. Občas používám pro inspiraci fotky, ale spíše jen u pozadí nebo budov. Některé věci si člověk prostě nevymyslí.

Dočetl jsem se, že jsi studoval v Japonsku. Spousta umělců často mluví o pobytech v zahraničí jako o jakési inspirační iniciaci, či prostě jako o vnuknutí. Jakým směrem Tě tento pobyt ovlivnil?

Japonská animace mě okouzlila už jako malého kluka. Spousta animáků, na kterých jsem vyrůstal, byla totiž animována právě v Japonsku. Když jsem začal chodit na vysokou, byl tam anime klub, kde jsme měli přístup k obrovskému množství anime a díky tomu jsem se o to začal více zajímat a víc do toho pronikl. Japonská kultura mne tak pohltila, že jsem se rozhodl odjet tam studovat. V mém stylu byl vždycky patrný její velký vliv a samotná návštěva to ještě utvrdila. Obdivuji způsob, jakým dokáží vyprávět příběhy. V Japonsku jsem vstoupil do manga klubu a tam se zrodil hrubý nákres toho, z čeho později vzniklo třetí vydání Opey the Warhead.

Opey je pěkný příběh, řekněme, že v něm najdeme docela klasické téma zasazené do naprosto netradičního prostředí. Nejenom prostředí je však netradiční, nýbrž i hlavní hrdina. Jak jsi došel k nápadu, že by Opey měl mít podobu jaderné hlavice?

Líbí se mi netradiční a neobvyklé charaktery.  Když jsem na škole dával vzniknout Opey, chtěl jsem postavu, která bude živoucím  ztělesněním protikladů. Mám slabost pro apokalyptické scény a napadlo mě, že by byla sranda, kdyby Opey vypadal jako atomová bomba a přitom měl duši nevinného dítěte. Přišlo mi, že by to ve výsledku mohl být docela sympatický hrdina, jakýsi hybrid Frankensteina a Charlieho Browna. V původním designu byl Opey bez šachovnice a měl mnohem kulatější hlavu. Nicméně pár lidem přišel tak trochu falický, tak jsem mu hlavu zašpičatil a přidal kostkovaný krk.  

Předpokládám, že jméno Opey má co dočinění s Oppenheimerem.. Je tomu tak?

Je tomu tak. Jméno je odvozeno od J. Roberta Oppenheimera, jednoho z předních vědců, kteří se podíleli na vývoji atomové bomby. Někdy, když chci pojmenovat postavu, vycházím ze jmen hudebníků, jejichž hudbu poslouchám nebo použiji jména více symbolická, jako v případě Opey. Občas v narážkách zabrouzdám k show Andy Griffitha, kde vystupuje malý kluk, který se jmenuje stejně jako Opey

Zajímá mě, jakým způsobem vznikají Tvé příběhy, napíšeš jej prvně a pak se věnuješ rozvržení stran a kresbě nebo začneš částí, kterou při kresbě rozvíjíš dále?

Většinou nejprve udělám hrubý scénář toho, co se bude dít, pak to nakreslím a leteruji. Tento postup mi pomáhá rozvrhnout si celý příběh, nespustit směr, kterým se to celé ubírá, a vychytat všechny mouchy a možné mezery v příběhu.

Bezpochyby je komiks médium vyžadující velké množství času, Tvé kresby jsou navíc dosti podrobné, přesto je na webu k nalezení spousta Tvých prací. Kolik času trávíš kreslením a tvorbou komiksů?

Tvorba Opey je opravdu časově velmi náročný počin. Jedna stránka mi většinou zabere 5 až 12 hodin, záleží na množství detailu a celkové složitosti grafické úpravy. Je to dřina, pro mě ale srdcová záležitost.

Opey ovšem není Tvé jediné dílo, další jest např. Anyone but Virginia nebo Little Miss Doomsday. Na webu jsou jejich části k přečtení. Je možné některé z Tvých komiksů zakoupit i v tištěné podobě?

Bohužel ani jeden z těchto komiksů není k dispozici v tištěné podobě. Nicméně Anyone but Virginia je k dispozici  digitálně na Alterna Press.


Interview - Anglicky

What is it that interests you in the field of cartoons? Why did you decide to dedicate yourself to it?

I've always loved watching cartoons and reading comics, ever since I was a kid. I grew up during the eighties and particularly enjoyed the action/adventure cartoons (such as "G.I. Joe" and "The Real Ghostbusters") as well as the Disney cartoons at the time ("Ducktales" and "Gummi Bears"). I believe a lot of those cartoons, with their American designs and Japanese animators had an enormous influence on my work. I wanted to create as vivid worlds as I saw in the cartoons of my youth and I felt comics was the best way to go about it.

I like that Opey is a freebie. Was it also published as a hard copy? If yes, where can I get it?

I did self-publish the first three issues of "Opey the Warhead" in a collected volume. It also included a three page short story seen nowhere else. It can be purchased here.
I'll probably come out with another volume once the fifth issue of the comic is completed.

What made you to publish your artwork on the Internet? Is it just a way how to reach a broader audience, or is it more matter of personal attitude towards the Internet phenomenon for you? 

I wanted to tell a story that wasn't easily defined by a genre or had an already established audience. The internet allows you to tell a story that, otherwise, may have never seen the day if it was up to a publisher. Making "Opey the Warhead" a webcomic allows me to tell the story I want to tell without the fear of a publisher shooting it down.

When I first saw Opey the Warhead I truly fell for it. I must admit that you are an exceptional drawer . Do you have any academic background or are you a self-tought artist? Were anatomy and other classic drawing themes subject of your interest? How do you proceed when drawing figures? Do you use any sort of reference, for example photos, or do you do them so said „without book“?

I did have some academic studies with regards to comics and anatomy, although no degree. When I was in college, I took classes under Frank Stack, one of the first American underground cartoonists. It was in his class that I first learned how to ink. His influence on me has been enormous and I owe a great deal to him. It's because of Stack that I put so much hatching into my comic pages. I also took some formal anatomy classes while studying at the University of Missouri-Columbia.
It was also in Frank Stack's comic strip classes that I first came up with "Opey the Warhead". I drew little one page vignettes featuring the character as a class assignment.
Anatomy was a fascinating subject, as it's the benchmark for all figure drawing. I usually do a light sketch of the figure before proceeding to add detail or inking the figure.
I do, on occasion, use reference photos, but mainly for backgrounds and buildings. There's just some things you can't make up.

I read that you had spent some time in Japan. Many artists refer to such stays abroad as of creativity boosters or strokes of insiration. How do you think the stay has influenced you?

I was enchanted with Japanese animation ever since I was a little guy, as many of the cartoons I grew up with were animated in that country. When I went to college, I really began to get into anime and watched a lot of it in the anime club at the university I was attending. I found Japanese culture so absorbing that I decided to study abroad there. The country was amazing. My style has always been influenced by Japanese animation and my visit to Japan solidified that influence. I love how they tell stories in that country.
When I was in Japan, I joined a manga club and came up with an early draft of what would later be the third issue of "Opey the Warhead".

Opey has also a nice storyline. The classic motif there is put into rather an offbeat setting. Similarly, the main character – the hero – doesn't really fit the common practice. What inspired you to make him bomb-shaped?

I've always liked stories about offbeat characters. When I created Opey in college, I wanted a character who was something of a living contradiction. I have a passion for apocalyptic imagery and thought it would be funny to create a character who looked like an atomic bomb but had the mind and innocence of a child. I figured it would make for a somewhat sympathetic character, like a hybrid of Frankenstein and Charlie Brown.
The original design for Opey had him without the checkers and a much rounder head. However, some thought he looked a bit phallic, so I gave him a pointier head and a checkered neck.

I assume that the title, Oppey, has something to do with Oppenheimer. Is that really so? Could you provide more info on this?

Opey's name was, indeed, derived from J. Robert Oppenheimer, one of the prominent scientists who helped develop the atomic bomb. Often, when I want to name characters, I'll derive them from musicians whose work I enjoy or give them symbolic names, like Opey's. I also often like to slip in references to the "Andy Griffith" show, as that show has a little boy with the same name as Opey.

Speaking of the story development, do you have the story first and then focus on drawing, layout, and lettering, or do you first finish a certain part which you develop afterwards?

I usually script out the issue and then draw it and letter it. This process helps me lay out the story, know where I'm going, and iron out any plot holes or flaws in the story.

Surely making comics is a time consuming activity. On the internet, a great number of your artwork can be found all drawn with a remarkable amount of detail. How much time do you spent drawing and creating your cartoons?

Drawing Opey pages is, indeed, a time-consuming endeavor. It typically takes me about 5 to 12 hours to complete a page, given the level of detail and the complexity of the comic's layout. It's a real labor of love, though. 

Since Opey is not your only work, there are also parts of Anyone but Virginia and Little Miss Doomsday available for free on the internet. Is it possible to get hard copies of your works?

Both of those comics are not available in hard copies, but "Anyone but Virginia" can be found digitally at Alterna Press.Stay tuned.


Žádné komentáře:

Okomentovat